Støtte til skadeforebyggende tiltak.

En av medlemsfordelene i sjøtrygdelagene er at du kan søke om støtte til eller delvis dekning av en investering i skadeforebyggende tiltak. Det kan være tiltak som kan forebygge skade på fartøyet eller redusere omfanget av inntruffet skade. Noen av tiltakene kan du som medlem søke om tilskudd til, mens andre tiltak er basert på produkter til gunstige priser for våre medlemmer.

En slik anskaffelse må ikke være påbudt i henhold til krav fra Sjøfartsdirektoratet eller klasseinstitusjon.

Følgende tiltak kan det spesielt søkes om støtte til:

A) Mobilvarsling for brann/varme/røyk/vann.
B) Flytevest/dress
C) Propellkniver
D) Trådløs ”dødmannsknapp.”
E) AIS.
F) Brovakt-alarm for båter under 10,67 meter
G) Automatisk brannslokking i maskinrommet.
H) Montering av stålkjøl
I) Hjertestarter

Sammen med våre medlemmer vurderer vi kontinuerlig innholdet og omfanget av støtten til skadeforebyggende tiltak.

Ta kontakt med din forening for nærmere informasjon.