Sørlandsringen består av 4 selvstendige sjøtrygdelag på sør- og vestlandet som dekker sjøforsikring for fartøyeiere hjemmehørende fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke

De 4 sjøtrygdelagene er:

Flekkerøy Gjensidige Båtassuranseforening,

Eigersund og Ogna Gjensidige Fiskefartøyassuranse,

Rogaland Sjøtrygdelag og

Hordatrygd Gjensidig Sjøtrygdelag.

 

Sjøtrygdelagene representerer en tradisjon av lokale forsikringsforeninger som tidligere dekket hele Norskekysten.

Flekkerøy Gjensidig Båtassuranseforening som er den eldste, ble stiftet i 1898. Sjøtrygdelagene har gitt fiskerne økonomisk trygghet i mer enn 100 år.

Våre fortrinn er fremdeles lokalkunnskap og  nærhet til forsikringstakerne som har medbestemmelse i lagenes organer. Enkle administrasjoner gir rimelige premier i tillegg til konkurransedyktige produkter og vilkår.

Vår samarbeidspartner på kaskosiden er nå Baloise Belgium NV. 

Ansvarsforsikring og P&I dekkes i det finske forsikringsselskapet Alandia Forsikring A/S på Åland.  

Vi tilbyr også ”pakkeforsikring” som fiskebåtrederne er pålagt å tegne for mannskapet, i samarbeid med IF Forsikring A/S.

I tillegg tilbyr vi frivillig helseforsikring i samarbeid med IF Forsikring A/S.

HISTORISK TILBAKEBLIKK.

Norge har vært et foregangsland når det gjelder fiskeriforsikring. Ikke minst skyldes det sjøtrygdelagene i Sørlandsringen som har gamle og solide tradisjoner når det gjelder økonomisk trygghet for fiskerne - på en kyststrekning som byr på store utfordringer for næringen.

Av de lagene som i dag utgjør Sørlandsringen, er Flekkerøy Gjensidige Båtassuranseforening som ble stiftet i 1898, eldst. Dette er antakelig landets eldste forsikringsforetak som fremdeles er i drift.

Rogaland Sjøtrygdelag ble stiftet i 1970. Den tradisjonsrike Åkrehamn Gjensidige Fartøyassuranse som ble stiftet i 1899, og Skudenes gjensidige motorbåtassuranse som ble stiftet i 1914, gikk i 1980 årene inn i Rogaland Sjøtrygdelag.

Eigersund og Ogna Fiskefartøyassuranse ble stiftet i 1931, men har aner tilbake til en forening stiftet i 1919. Hordatrygd Gjensidige Sjøtrygdelag ble stiftet i 1955.

Samarbeidet mellom lagene i Sørlandsringen skriver seg tilbake til 1940 årene.

Forsikring handler om trygghet og trygghet skapes gjennom erfaring.