iflogo

PAKKEFORSIKRING

If er vår samarbeidspartner på pakkeforsikringen.

Se under Vilkår for detaljer.

Skademelding på personskade kan gjøres på følgende måter:

Ring If på 21 49 24 00

E-post:  personskade@if.no

Via If's hjemmeside www.if.no

For alle henvendelser vennligst referer til avtalenummer SP1684094

 

HELSEFORSIKRING

If er også vår samarbeidspartner på helseforsikring.

Se under Vilkår for detaljer.